• Op 83-jarige leeftijd is donderdag 2 november Ton Keet overleden.
  Ton heeft vele jaren bij TOB op zaterdag gevoetbald. 
  Van de Zaterdag-1 tot in de Veteranen.
  De laatste jaren was Ton een fanatiek tennisser.
 • Ton was in de jaren van de grootse Koninginnedagfeesten bij TOB een trouwe filmer van de Playbackavonden.
  En ook vele jaren een sympathieke 'anonieme' sponsor van de Jeugdkampen...
  In 1986 waren Ton en Oda de winnaar van de TOB Autogezelligheidsrit.
  Tuindorp Oostzaan zal Ton wellicht het beste kennen als uitbater van de roemruchte én beroemde TON TON Bar!
   
  Wij wensen Oda, Adri & Erna, Kirsten, en de naaste familie en vrienden, de komende periode alle sterkte toe.
  Dat Hij Ruste In Vrede!
  Ton is thuis. Wanneer u afscheid van hem wilt nemen, bent u van harte welkom.
  Het is fijn wanneer u dan even belt met Oda (06-23116083).
  De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 11 november om 12 uur in de aula van crematorium De Nieuwe Noorder, Buikslotermeerdijk 83 in Amsterdam (volg de gele borden voor de wegomleiding).
  Na afloop is er gelegenheid met elkaar samen te zijn in de ontvangkamer.
  De familie vraagt, in plaats van bloemen, een donatie aan Alzheimer Nederland te overwegen.
  Hiervoor zijn collectebussen aanwezig.