• Aanmelden en contributie

  Beste voetballiefhebber,

  Wat leuk dat je interesse hebt om bij TOB te komen voetballen! Graag leggen we je uit wat je kunt verwachten en hieronder staat alvast informatie om je wegwijs te maken.

  Wij zijn een club voor iedereen waar plezier en sportiviteit voorop staat en streven ernaar dat al onze leden dit ook uitdragen.

  Op deze pagina is alle informatie te vinden over aanmelden bij TOB en de contributie. Druk op de knoppen hieronder voor de benodigde informatie. Hier vind je meer informatie over onze club en de jeugdafdeling.

  De contributie kan worden overgemaakt op rekening NL53 INGB 0004 0912 05 onder vermelding van de lidcode en naam of via de betaallink in de contributiefactuur per e-mail. Ook kan er in de kantine worden gepind.

  Secretariaat voetbal: D.Koolmoes via bestuur@tobvoetbal.nl of 06-52 44 18 01

  Uitschrijven

  Uitschrijven kan alleen schriftelijk of per e-mail uiterlijk 31 mei bij het secretariaat. Uitschrijven na 31 mei is niet zonder gevolgen. Hier zijn kosten aan verbonden.

  Overschrijvingen

  Overschrijven naar een andere vereniging moet voor 15 juni geregeld zijn. Overschrijven naar TOB kan door het inschrijfformulier voor 15 juni in te vullen bij TOB, de KNVB en de ledenadministratie verzorgen dan de overschrijving.

  Overschrijven naar een een andere vereniging kan alleen als er uiterlijk 31 mei is uitgeschreven bij TOB, de in bruikleen gegeven spullen zijn ingeleverd en de contributie is voldaan. Het betreffende lid meldt zich dan zelf aan bij de nieuwe vereniging waarna er een overschrijvingsverzoek wordt ingediend. Overschrijven naar TOB wordt direct in werking gezet nadat het inschrijfformulier is ingevuld.

  Wedstrijdprogramma en uitslagen

  Zijn in te zien op onze website. De KNVB heeft Voetbal.nl-app waarin de actuele informatie is te vinden. Aanmelden hiervoor kan via voetbal.nl en dient met hetzelfde e-mailadres gedaan te worden als dat bij TOB bekend is. Vragen hiervoor kun je stellen via bestuur@tobvoetbal.nl. Let op: ouders van jeugdleden dienen een eigen account aan te vragen, niet met het e-mailadres van hun zoon/dochter. 

  Verzekering

  Voor ieder KNVB-lid is via de KNVB automatisch een aansprakelijks- en ongevallenverzekering afgesloten. Voor meer informatie kan men terecht bij het voetbalbestuur en de KNVB.

  Sportkleding

  Het TOB tenue bestaat uit een wit shirt met een blauwe baan in het midden, witte broek en blauwe kousen met witte bies. Ieder TOB lid is verplicht dit tenue in zijn bezit te hebben/te gebruiken dat besteld is via Sport2000 in Purmerend. Een ander thuistenue is niet toegestaan. Verder is het gebruik van scheenbeschermers verplicht en mag er bij TOB alleen een witte slidingbroek gedragen worden. Om te trainen is er voor een redelijke prijs veel mogelijk, zie hiervoor de clubshop.