• Tijdens de ALV op 9 november zijn vier leden onderscheiden voor hun inzet voor de vereniging. Tijdens de redelijk bezochte ledenvergadering werden op voorstel van de leden vier personen ondeerscheiden.

    Het erelidmaatschap van Ank Jonker werd bekrachtigd in de vergadering. Op voorstel van het bestuur werd Ank tijdens zijn ziekbed in het ziekenhuis benoemd tot erelid. Kort na dit moment is Ank helaas overleden. De vergadering besloot unaniem dit voorstel te bevestigen.

    Tijdens de vergadering werden Frans Houtkamp, Marcel van Hoof en Dennis Koolmoes benoemd tot lid van verdienste. Frans is al jaren lid van het tennisbestuur en voorzitter, daarnaast onderdeel van het algemeen bestuur. Marcel is als penningmeester lid van het voetbal- en algemeen bestuur net als Dennis Koolmoes die als secretaris in het algemeen bestuur en duo-voorzitter/secretaris in het voetbalbestuur zit sinds de verhuizing in 2012/2013. Alledrie werden unaniem door de leden benoemd.